Kryesisht e angazhuar në zhvillimin dhe prodhimin e ndërmjetësve të rinj farmaceutikë

Përfshihet në anti-kancer, sëmundje kardiovaskulare, sëmundje mendore dhe fusha të tjera

top_03
head_bg1

Paketa e procesit kimik është thelbi i prodhimit kimik dhe luan një rol të rëndësishëm në procesin e prodhimit kimik.

Zhvillimi i paketës së procesit është një projekt sistematik, i cili duhet të përfshijë lëndë të shumta dhe shkenca të ndryshme, dhe është e vështirë ta përfundosh atë vetë. Në përgjithësi, zhvillimi dhe dizajni i paketës së procesit përfundohen kryesisht nga R&D, procesi kimik, sistemi i procesit, analiza dhe testimi, kontrolli automatik, materialet, siguria dhe shëndeti, mbrojtja e mjedisit dhe disiplina të tjera.

Produktet e përfunduara të paketës së procesit do të përfshijnë udhëzime, diagramin e rrjedhës së procesit, botimin e parë të P & ID, paraqitjen e pajisjeve të rekomanduara, listën e pajisjeve të procesit, fletën e të dhënave të pajisjeve të procesit, fletën përmbledhëse të katalizatorëve dhe kimikateve, fletën përmbledhëse të pikave të marrjes së mostrave, manual material, manual sigurie, manual përdorimi, manual të dhënash fizike dhe llogaritjet përkatëse.

Procesi i prodhimit kimik përfshin kryesisht reagimin dhe ndarjen. Procesi i reagimit është thelbi i prodhimit kimik, dhe procesi i ndarjes është një mjet i rëndësishëm për të siguruar pastërtinë e produktit.

Detyra e procesit të reagimit është të përcaktojë rrugën e reagimit dhe të marrë kushtet më të mira të reagimit përmes optimizimit të parametrave. Faktorët e mëposhtëm do të merren parasysh në mënyrë gjithëpërfshirëse në përzgjedhjen e rrugës dhe kushteve: rendimenti, konvertimi, selektiviteti, konsumi i energjisë, siguria, qëndrueshmëria, gërryerja mesatare, kapaciteti i trajtimit të tre mbeturinave, investimi i pajisjeve, kostoja e operimit, etj.


Koha e postimit: Korrik-27-2021
K TSHILLA